Χρήση γαντιών στη βιομηχανία τροφίμων. Πως γίνεται η μετάδοση των παθογόνων.

Χρήση γαντιών στη βιομηχανία τροφίμων. Πως γίνεται η μετάδοση των παθογόνων.
Τα γάντια χειρισμού τροφίμων μπορούν να διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο στην αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης στη βιομηχανία τροφίμων. Ωστόσο, υπάρχουν σαφή στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα γάντια στην επεξεργασία τροφίμων και σε άλλες περιοχές της βιομηχανίας τροφίμων δεν εμποδίζουν πάντοτε τη διάδοση των παθογόνων παραγόντων.
 
Παρά τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, τα γάντια μπορούν να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης όπως και τα γυμνά χέρια. Τα διατροφικά παθογόνα εξαπλώνονται εύκολα, μάλιστα μια μελέτη που έγινε μεταξύ χειριστών τροφίμων που φορούσαν γάντια και χειριστών τροφίμων που δε φορούσαν γάντια, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των βακτηρίων ήταν σταθερά υψηλότερος στις τροφές που περιλάμβαναν χειριστές με γάντια.
 
Γιατί συμβαίνει αυτό; Πρώτον, οι εργαζόμενοι για την προετοιμασία φαγητού συνήθως αγγίζουν μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών οι οποίες μπορεί να μολυνθούν. Δεύτερον, και ίσως το πιο σημαντικό, οι εργαζόμενοι που φορούν γάντια τροφίμων μπορεί να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια για την τήρηση των κατάλληλων οδηγιών ως προς την υγιεινή των χεριών, επιτρέποντας έτσι παθογόνα βακτήρια να εξαπλωθούν στα τρόφιμα.
 
Ως παράδειγμα για το πόσο εύκολα μπορεί να εμφανιστεί διασταυρούμενη μόλυνση, μία μελέτη εξέτασε τα ποσοστά μικροβιακής αποτυχίας των επιφανειών που άγγιξαν άνθρωποι κατά τη διάρκεια της σίτισης, χωρίς πλύσιμο χεριών, αμέσως πριν αγγίξουν τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση (RTE). Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα δοχεία που άγγιξαν οι άνθρωποι, είχαν ποσοστό μικροβιολογικής αποτυχίας 84% και τα καπάκια των δοχείων που άγγιζαν οι χειριστές τροφίμων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σίτισης, είχαν 100% ποσοστό αποτυχίας.
 
Για να γίνει η καλύτερη δυνατή επιχειρηματική απόφαση, πρέπει να εξεταστούν σοβαρά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γαντιών των υπηρεσιών εστίασης και οι περιορισμοί για κάθε απευθυνόμενο:
 
Πλεονεκτήματα της χρήσης γαντιών
 
 • Λειτουργούν ως φράγμα και επιπλέον στρώμα πάνω από τα χέρια που έχουν μολυνθεί από παθογόνους οργανισμούς
 • Μπορεί να είναι χρήσιμα αν κάποιος επιστρέψει στην εργασία και αναρρώνει από έναν ιό
 • Επιφέρουν ικανοποίηση πελατών
 • Προστατεύουν τα ευαίσθητα χέρια
 • Βελτιώνουν την πρόσφυση στο χέρι
 
Μειονεκτήματα της χρήσης γαντιών
 • Το λάθος μέγεθος του γαντιού μπορεί να σκιστεί ή να τρυπηθεί, οδηγώντας σε μόλυνση των τροφίμων λόγω έκθεσης στο δέρμα
 • Μπορούν να μολυνθούν και να προκαλέσουν διασταυρούμενη μόλυνση εάν το γάντι είχε αγγίξει άλλες επιφάνειες
 • Μπορεί να δημιουργήσει ψευδαίσθηση ασφάλειας στο μυαλό του χρήστη
 • Ενδεχομένως να μην αλλάζεται αρκετά συχνά
 • Αυξάνει το επιχειρηματικό κόστος
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα ή ακατάλληλα
 
Οδηγίες για τη σωστή χρήση του γαντιού
 • Δημιουργήστε μια πολιτική για τα γάντια και παρέχετε εκπαιδευτικές συμβουλές σχετικά με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας των γαντιών
 • Απολυμάνετε τα χέρια πριν τοποθετήσετε τα γάντια
 • Αφαιρέστε τα μολυσμένα γάντια πριν αγγίξετε άλλες επιφάνειες
 • Αλλαγή γαντιών αμέσως μετά την προσβολή του μολυσμένου υλικού
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια μίας χρήσης
 • Πριν χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα / τουαλέτα, πρέπει να αφαιρέσετε τα γάντια
 • Κατανοήστε ποιο είδος γαντιών ταιριάζει καλύτερα για τον επιδιωκόμενο σκοπό

 

(www.initial.com)

Σχετικά προϊόντα
Εμπορικά μας σήματα