Ποδονάρια: Γιατί είναι απαραίτητα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον

Ποδονάρια: Γιατί είναι απαραίτητα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον
Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα είδη προστασίας, ο τύπος ποδοναρίων εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν.
 
Η χρήση των ποδοναρίων παρέχει ένα φυσικό εμπόδιο μεταξύ των μικροοργανισμών και του χρήστη. Προσφέρει προστασία, βοηθώντας στην πρόληψη της μόλυνσης από τα χέρια, τα μάτια, τα μαλλιά και οποιεσδήποτε άλλες εκτεθειμένες περιοχές του σώματος και από την είσοδο ή την έξοδο από το ελεγχόμενο περιβάλλον.
 
Εάν εργάζεστε σε ιατρικά, εργαστηριακά, καθαρά, χημικά ή έκτακτα περιβάλλοντα, οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσετε είναι πιθανό να είναι ποικίλοι και περίπλοκοι. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι αποτελεσματικό να υπάρχει ένα σύστημα προστασίας και ελέγχου το οποίο να διαθέτει καλύμματα παπουτσιών μιας χρήσης που διατίθενται από ένα διανομέα εντός της περιοχής ρούχων για όποτε αυτό απαιτείται.
 
Τα καλύμματα παπουτσιών που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του χώρου εργασίας σας, ένα από τα οποία πρέπει να είναι ότι δεν επαναχρησιμοποιούνται ποτέ, καθώς αυτό θα αυξήσει τη μόλυνση. Επιπλέον, είναι πρωταρχικής σημασίας να διατίθενται σωστά και σύμφωνα με μια αυστηρή διαδικασία.
 
Η χρήση καλύμματος παπουτσιών μιας χρήσης βοηθά στη διατήρηση ενός αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφεται ο κίνδυνος μόλυνσης στην καθαρή αίθουσα και στον χρήστη.

(www.cleanroomsuppliesltd.com)

Σχετικά προϊόντα
Εμπορικά μας σήματα